Ven Akademisi İstanbul Toplantısı | 10.11.2018

Ven Akademisi İstanbul Toplantısı 10.11.2018 bilimsel program

12:45 Açılış konuşması, İstiklal marşı ve Saygı duruşu

Oturum Başkanları: Dr. Cengiz Köksal , Dr. Adnan Taner Kurdal

13:00 – 13:10 Derin ven trombozunda konservatif tedavi mi, girişimsel tedaviler mi? Dr. Benay Erden

13:15 – 13:25 Derin ven trombozunda Farmakomekanik trombektomi + trombolitik tedaviler
Dr. Ali Aycan Kavala

13:30 – 13:40 Venöz ülserlere yaklaşım tedavileri ve yeni stratejiler
Dr. Emre Özker

13:45 – 13:55 Venöz Stentleme; hangi hastaya, nasıl, problemler ?
Dr. Suat Doğancı

14:00 – 14:15 Kahve Arası

Oturum Başkanları : Dr. Tanzer Çalkavur , Dr. Serdar Bayrak

14:15 – 14:25 Kompresyon tedavisi ; kime , ne zaman, ne süre ile ve ne seviyede?
Dr. Mehmet Yılmaz

14:30 – 14:40 2018 yılında DOAK’lar; komplikasyonlar, antidotlar ve son bilimsel veriler
Dr. Şahin Şenay

14:45 – 14:55 Kronik venöz yetmezlikte medikal tedaviler
Dr. Hakkı Tankut Akay

15:00 – 15:10 Endovenöz ablasyonlarda termal ve non termal yöntemler; avantajlar, dezavantajlar ve kısıtlamalar
Dr. Cenk Eray Yıldız

15:15 – 15:30 Kahve arası

Oturum Başkanları: Dr. Hakkı Tankut Akay, Dr. Erdal Aslım

15:30 – 15:40 Derin venöz patolojilerde MR ile görüntülemenin yeri
Dr. Muhammet Bayram

15:45 – 15:55 Perforan ven yetmezliği tedavi yöntemleri
Dr. Adil Polat

16:00 – 16:10 Küçük safen ven yetmezliklerinde minimal invaziv teknikler ve cerrahi
Dr. Aybanu Gökçen

16:15 – 16:25 Pelvik Venöz Konjesyon sendromu; Tanı, tedavi seçenekleri ve zamanlama Dr. Cem Arıtürk

16:30 – 16:40 Akılcı ilaç kullanımı
Dr. Adnan Taner Kurdal

16:45 Kapanış

Paylaş